NS Vlašimským parkemTěšit se můžete na 18 zastavení naučné stezky. Naučná stezka prochází prakticky stejnou trasou jako ta původní. Dohromady s tematickými odbočkami měří zhruba 5 km. Stezka Vás seznámí s kulturními památkami a přírodními hodnotami parku. Některé tabule obsahují i různé kvízy a čekají Vás i další překvapení (např. virtuální prohlídka interiéru Čínského pavilonu).

Na stezce je také umístěno mnoho zastavení určených pro děti, kde se nejen pobaví, ale dozví informace o přírodě parku. Nové herní prvky by měly představit především malým návštěvníkům živočichy, rostliny a houby žijící a rostoucí ve Vlašimském zámeckém parku. Jedním z těchto prvků je třeba Mravkolví past, která znázorňuje past larvy mravkolva, pomocí které loví svojí kořist. Na stezce se děti dále setkají s hmyzí chodbou, průlezem páchníka, pavučinou nebo mraveništěm. Ze stezky také odbočují tři tematické cesty – cesta lučního koníka, vydry a páchníka. Děti jistě ocení, že na každou z nich Vás pozve jejich dřevěná socha. Navíc jsou na mnoha místech v parku umístěny malé tabulky, kde budou instalovány kopie kolorovaných rytin A. Pucherny a V. Bergra zpodobňující park na počátku devatenáctého století.

V rámci rekonstrukce stezky byly v parku opraveny nebo obnoveny některé cesty. Asi tou nejdůležitější je kočárová cesta podél řeky Blanice na loukách pod Starým hradem. Návštěvníci parku jistě ocení tři cesty překonávající lávkami či šlapáky vodní toky (od Benátské studánky přes náhon k parkovišti u kurtů, od sekvojovců na louku k Blanici, přes Domašínský potok do Benešovské ulice) a okružní cestu, která zarámovala palouk kolem Čínského pavilonu.

V parku přibyly tři nové altány. V nivě řeky Blanice tzv. „Luční altán“, který svou podobou upomíná na bývalý Amorův templ, nacházející se ve stejných místech před více jak sto lety. V tomto altánu Vás dokonce přivítají motýli.

Vysoko na skále nad řekou, nad sochou „Samsona“, byl vybudován altán „Nejkrásnější vyhlídka“, můžeme zde porovnat stávající výhled s výhledem, který se ze stejného místa naskýtal návštěvníkovi v r. 1806.

Třetí altán je zbudován ve svahu nad loukou přes řeku naproti Znosimské bráně. Kolem altánu najdete několik naučných hracích prvků a i z něj je krásný výhled do údolí Blanice.