StvořidlaZápad 49°50'56.345'' N  15°17'40.365''E

                                a

Východ  49°39'36.406'' N  15°20'22.618''E


Skalnatý ostrov na břehu Sázavy nedaleko Ledče nad Sázavou, kde řeka vytváří zakleslý meandr s peřejemi okolo ostrohu s mrazovými sruby a kamennými moři. Skalnatý ostrov je tvořen leukorátními drobnozrnými, nevýrazně porfyrickými biotit - muskovitickým granitem typu Stvořidla. Na mnoha blocích, jsou patrné stopy po těžbě kamene. Pro ochranu území byla vyhlášena přírodní rezervace Stvořidla o rozloze 300ha.

Další zajímavosti v nejbližším okolí: město Sázava, Bílý Kámen, Na Stříbrné, údolí Sázavy.


Kraj  Vysočina
Okres(y)  Havlíčkův Brod
Katastrální území  Dobrovítova Lhota, Koňkovice, Leštinka u Světlé nad Sázavou, Trpišovice
Mapové listy  2312,2321, 23211
Oblast  moldanubikum - centrální masiv, melechovský masiv
Lokalizace  Přírodní rezervace Stvořidla zahrnuje území hluboce zaříznuté údolí meandrující řeky Sázavy mezi zástavkou Stvořidla a obcí Smrčná spolu s přilehlými údolími SV od řeky.
Přístup k lokalitě  schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m. Stvořidla jsou nejlépe přístupná vlakem po trati 212 ze zastávek Smrčná nebo Stvořidla. Po levém břehu vede červená turistická značka.
Charakteristika objektu  V rámci PR (1,5 km SV od Bilantovy Lhoty, cca 5 km Z od Světlé n. S.) se nachází skalnatý ostroh na břehu Sázavy, kde řeka vytváří zakleslý meandr s peřejemi okolo skalnatého ostrohu s mrazovými sruby a kamennými moři.
Regionální členění  Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie  variské stáří vyvřelin
Stupeň ochrany  A - Přírodní rezervace (PR). Ochrana geologického fenoménu A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní). Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze - soubor geomorfologických jevů v přirozeném hluboko zeříznutém řečišti Sázavy s četnými peřejemi balvanitého říčního toku. Součást přírodního parku Melechov
Střety zájmů  bez střetů
Stav lokality  dobrý