Na Stříbrné

 49°48'59.593'' N  14°56'46.487''E


Malé ložisko polymetalických rud nedaleko známého hradu Český Šternberk, dřívé zvané též Silberberg či Hory Ratajské. První zmínky o dolování Na Stříbrné pocházejí z roku 1497. Okolí je převážně tvořeno biotickými pararulami, amfibolickými rulami, amfibolity s menšími tělesy krystalických vápenců. Zrudnění tvoří lavici o mocnosti 2 - 10cm. Z rudních minerálů převládá pyrit, hojný je i sfalerit. Byly zjištěny obsahy stříbra do 145g/t. V současnosti jsou hlavní důlní díla nepřístupná. Na lokalitě se nachází přírodní rezervace Na Stříbrné s výskytem lýkovců jedovatých.

Další zajímavosti v nejbližším okolí: Štěpánovský lom, Skály u Kácova, Bílkovický lom, Soutice - Pískovna, Fialník.


Kraj  Středočeský kraj
Okres(y)  Benešov
GPS souřadnice  49°48'59.593"N, 14°56'46.487"E
Lokalizace  asi 1,5 km severozápadně od hradu Český Šternberk
Charakteristika objektu  pozůstatky těžby stříbra
Přístup k lokalitě  po lesní cestě podél potoka Stříbrná
Soustava  Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum
Oblast  kutnohorsko-svratecká oblast
Region  kutnohorské krystalinikum, svratecké krystalinikum