Rytíř Q.R.

Vítejte na stránce věnované cestovatelům s chytrými telefony. Blaničtí rytíři totiž spí jen zdánlivě. Ve skutečnosti jdou s dobou a snaží se s námi komunikovat prostřednictvím moderních techonolgií. Pro tuto práci vojsko vyčlenilo ze svého středu rytíře Quida z Ratměřic, mezi přáteli známého pod zkratkou Q.R. Jeho vzkazy najdete pod tajnými značkami v podobě černobílých čtverečkovaných symbolů, které naleznete na zajímavých lokalitách a naučných stezkách geoparku Kraj blanických rytířů.
 

The Knight Q. R.
Welcome to a page made for travellers with smartphones. The thing is, Blanik’s knights do not sleep as we thought. In fact, they keep up with the times and they try to communicate with us through modern technologies. The army has sent one of its knights – Quido from Ratmerice, among friends known as Q. R., to do this job. You can find his messages in secret symbols – black and white squares – which are placed in interesting locations and nature trails of the geopark The Blaník Knights country.

Tento projekt vznikl za podpory Ministerstva životního  prostředí.