Údolí SázavyÚdolím Sázavy je možno cestovat po řece na lodi, pěšky po červené turistické značce, či na kole (např. cyklotrasa č. 4156 Sázava - Ledeč nad Sázavou). Jde o erozní říční údolí, systém říčních teras z různých období: neogén (pravd. miocén) - relikty říčních uloženin Želivky u Bojiště; spodní pleistocén (před 2,6 až 1 mil. lety) relikty teras ve výškách 60 m - např. jz. od Kácova; střední a svrchní pleistocénu (před 780 až 11 tis. lety), kdy probíhalo intenzivní zahlubování u většiny evropských řek - terasy Sázavy na řadě míst, např. písčité štěrky JV od Zruče n. Sázavou do výšek až 35 m nad dnešním tokem. Intenzivní zahlubování Sázavy vedlo také k opuštění koryta u Chabeřic - nápadná sníženina oddělená od dnešní řeky rulovými hřbety.

Další zajímavosti v nejbližším okolí: Ledeč nad Sázavou - Zámecká skála, Ledeč - Šeptouchovká skála, hrad, muzeum, synagoga; Zruč nad Sázavou (zámek, park, centrum); Kácov – skály (lezení), zámek, pivovar (exkurze), NS;  hrad Český Šternberk, Sázava – klášter, zámek, Čertova brázda, Centrum sklářského umění.


Kraj  Středočeský kraj
Okres(y)  Benešov, Kutná Hora, Havlíčkův Brod
Mapové listy  13-33, 13-34, 23-11, 23-12
Lokalizace struktury  mezi Českým Šternberkem a Ledčí n. Sázavou
Charakteristika objektu  erozní říční údolí, systém říčních teras
Přístup k lokalitě  po silnicích a místních komunikacích
Oblast  české moldanubikum
Stratigrafie  neogén až kvartér
Geologický význam  regionálně-geologický (mapování), sedimentologický, geomorfologický