Roudný


49°37'2.386'' N  14°48'43.501''E


Do osady Roudný se dostanete pěšky po žluté nebo zelené turistické značce, případně můžete přijet autem a zaparkovat v blízkosti úvodního zastavení naučné stezky. Naučná stezka Zlatodůl Roudný vás provede po celé technické památce bývalého dolu a seznámí vás s místní historií dolování zlata.

Geologický podklad tvoří přeměněné horniny moldanubika, především ruly. Na nich jsou navršeny haldy jemně mletých moldanubických hornin, ze kterých se získávalo zlato a které mají vlastnosti písku. Chráněné území Přírodní památka Roudný tvoří odkalovací nádrže bývalého zlatodolu. Vyskytují se zde specifické teplomilné druhy hmyzu, např. svižník písčinný.

Další zajímavosti v nejbližším okolí: Zvěstov – sběr minerálů, Libouň – románská rotunda sv. Václava, Kamberk – muzeum, Ratměřice – naučná stezka, romantický park se sekvojovci,  Louňovice pod Blaníkem – muzeum, infocentrum, Velký Blaník, Malý Blaník, Ostrov – Farma Blaník

PLAKÁT K NAUČNÉ STEZCE


Foto: Naučná stezka 


 

Kraj  Středočeský kraj
Okres  Benešov
Katastrální území  Bořkovice
Mapové listy  2311, 23111
Lokalizace  Chráněné území tvoří odkalovací nádrže bývalého zlatodolu Roudný, jenž leží asi 100 m severovýchodně od osady Ramena nedaleko od obce Bořkovice.
Charakteristika objektu  Hlavním předmětem ochrany je pestrá mozaika různých biotopů, měnící se s postupem sukcese odkalovací nádrže (zejména písčité hráze), s výskytem řady vzácných druhů entomofauny, hub a vyšších rostlin.
Technický objekt  odval (halda), staré dobývky
Přístup k lokalitě  bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Oblast  české moldanubikum
Regionální členění  Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie  proterozoikum
Původ geologických jevů (geneze)  antropogenní (činnost lidská)
Hornina  antropogenní sediment
Stupeň ochrany  A - přírodní památka (PP)
Ochrana geologického fenoménu  A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany  výsypka bývalého zlatodolu, výskyt vzácného svižníka Cicindela arenaria ssp. viennensis, výměra 2,51 ha, vyhlášeno r. 1994
Střety zájmů  bez střetů
Stav lokality  dobrý