Loreta u VlašimiLoretánská poutní kaple
Loretánská poutní kaple byla vystavěna nedaleko Vlašimi v roce 1704 tehdejšími majiteli zdejšího panství hrabaty z Weissenwolfu. V místě se každoročně v září koná pouť.

Lokalitu můžete navštívit formou pěšího výletu z Vlašimi přes Jinošovské údolí v délce cca 3 km nebo na kole na cyklotrase Vlašimské aleje.

Článek:
Procházka F. 2005 : Loretánský mariánský kult na Vlašimsku a ve středním Posázaví.

 

Další zajímavosti v nejbližším údolí: Vlašim, paraZoo, Velký Blaník, Čechtice.