Hvězdárna VlašimPozorování a přednášky pro veřejnost - denní i večerní pozorování pořádané pro jednotlivce i organizované skupiny zájemců na základě předchozí domluvy (náhodní zájemci bez předchozí domluvy nejsou většinou odmítnuti), tematické přednášky pozvaných astronomů-profesionálů, pozorování při mimořádných úkazech (zatmění, apod.)

OTEVÍRACÍ DOBA

Pravidelná pozorování s výkladem pro veřejnost se konají na vlašimské hvězdárně každý pátek od začátku dubna do konce září. V měsících dubnu a září je začátek pozorování ve 20 hodin, v měsících květen až srpen je začátek pozorování ve 21 hodin. Prosíme návštěvníky o dochvilnost, pozdním příchodem ochuzujete sami sebe o část pozorování. Mimo tuto pravidelnou otvírací dobu je možno domluvit si návštěvu hvězdárny telefonicky.

VSTUPNÉ

Děti a studující mládež do 26 let    30 Kč

Ostatní    60 Kč

Z historie hvězdárny

Vlašimská hvězdárna byla postavena vlašimskými občany v roce 1961 v Akci Z a pod hlavičkou tehdejšího Závodního klubu ROH Blanických strojíren úspěšně rozvíjela svoji činnost až do léta roku 1992. Během třiceti let proběhlo svépomocí několik rekonstrukčních prací, byla přistavěna samostatná radioastronomická buňka pro vědecké přístroje, instalovány paraboly radiointerferometru, vybudováno parkoviště, činnost dobrovolníků se zaměřila na vědecký výzkum. Hybnou silou budování hvězdárny a bohaté činnosti v následujících letech byl Jan Zajíc (1910-2004).

V letech 1992-1996 měla objekt hvězdárny v pronájmu soukromá osoba, což znamenalo devastaci vybavení i celého areálu. V roce 1996 odkoupilo hvězdárnu Město Vlašim, které ji dodnes pronajímá Vlašimské astronomické společnosti. Členové tohoto sdružení spolu se svými příznivci vložili do objektu nemalé finančních investice a  mnoho hodin dobrovolnické práce. Pro veřejnost byla hvězdárna znovu otevřena v roce 1997.


KONTAKT

Rudolf Vlach 724 179 851
Jan Urban 607 835 434
Pavel Jakubův 777 957 720

hvezdarna@vas.cz
http://www.vas.cz

 
Další zajímavosti v okolí: Trhový Štěpánov, Louňovice pod Blaníkem, Velký Blaník, Malý Blaník, NS Roudný, Votice, Zruč nas Sázavou.

Fotogalerie: