Muzeum Podblanicka ve VlašimiZámecké parky a historie parku ve Vlašimi

Expozici si můžete prohlédnout ve II. patře zámku ve Vlašimi. Expozice věnovaná Historii zámku mapuje stavebně historický vývoj zámku a rody, které se nejvíce zapsaly do historie vlašimského panství. Expozice Zámecké parky v úvodu nastiňuje vývoj zahradního umění v evropských státech zejména v Anglii a Francii, který zčásti ovlivnil zakladatele vlašimského romantického parku Marii Josefu hraběnku z Trautsonu a Falkensteina a Karla Josefa hraběte z Auerspergu při parkových úpravách.

Expozice je koncipována jako procházka parkovými cestami po jednotlivých významných místech a architektonických objektech, které již v parku neexistují nebo jsou z nich pouze torza. Z některých romantických objektů se podařilo zachránit zajímavé artefakty. Jedná se zejména o litinovou plastiku žáby z fontány u jižní strany zámku, ale také čínskou terakotovou plastiku z Čínského pavilónu. Vystavena je i bronzová socha Diany, kterou Muzeum Podblanicka v 70. letech 20. století zachránilo před zničením a dalo zrestaurovat.
 

Zrcadlo minulosti – dlouhodobá výstava

Výstava navazuje na vlastivědnou expozici a představuje průřez bohatým sbírkovým fondem Muzea Podblanicka. Prostřednictvím více jak 420 exponátů přibližuje pestrost každodenního života našich předků. Zajímavostí je výčepní pult z konce 19. století, který byl zachráněn ze zaniklé hospody v Růžkových Lhoticích u Čechtic. Výstava byla veřejnosti zpřístupněna v červnu 2001 při příležitosti 105. výročí založení Muzea Podblanicka.


 

Expozice loveckého a sportovního střelectví

Expozice vznikla ve spolupráci s firmou Sellier a Bellot a.s. ve Vlašimi. Jsou zde vystavené palné zbraně s různým vývojovým stupněm konstrukce střelného mechanismu a zdobných prvků. Podstatnou část expozice tvoří střelivo dokládající rozmanitost používaných technologických postupů a materiálů jeho výroby. Mezi exponáty jsou také patentní listiny a jiné archiválie dokládající bohatou historii továrny Sellier a Bellot sídlící od roku 1937 ve Vlašimi. Expozici vhodně doplňují preparované trofeje exotických zvířat, z nichž největší pozornost na sebe poutá medvěd.
 

Kontakty

Muzeum Podblanicka
Zámek 1
258 01 Vlašim
Tel. 317 842 927
muzeumvlasim@iol.cz
www.muzeumpodblanicka.cz
 


Po kliknutí na piktogramy se zobrazí 
podrobnější popis objektu vhodný pro hendikepované, rodiče s kočárky či seniory.
Další zajímavosti v nejbližším okolí: Trhový Štěpánov, Louňovice pod Blaníkem, Velký Blaník, Malý Blaník, NS Roudný, Votice, Zruč nas Sázavou.
 

Leták ke stažení:


Fotogalerie:

     vstup