Zámecký park OdlochovicePrvní zámecká budova byla v Odlochovicích zbudována na konci 18. století za vlastnictví Rombaldů. Dnešní novorenesanční podobu získal zámek
na sklonku 19. století, nejstarší stavbou dochovanou do současnosti je však kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1737. Ve druhé polovině 19. století byl vybudován zámecký park, jehož součástí jsou umělecké a architektonické prvky, např. sochařská výzdoba u kašny znázorňující alegorie ročních období z první čtvrtiny 18. století, či zahradní altánek a v jeho blízkosti stojící umělá jeskyně.
Od padesátých let minulého století zámek slouží k sociálním účelům, v současnosti zde sídlí Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, samostatná příspěvková organizace zřízená Magistrátem hlavního města Prahy. Svou činností je zaměřena na poskytování služeb pro sociální začlenění osob s mentálním postižením nebo poruchami vývoje.

DOPRAVA

Do Odlochovic lze přijet autobusem od Benešova a Votic, autem po silnici od Votic či Louňovic Pod Blaníkem (silnice č. 150, odbočka v Ratměřicích).
Z Votic a Louňovic pod Blaníkem Vás do Odlochovic také přivede červená turistická značka.

SLUŽBY A AKTIVITY

Zámecká kavárna – malé občerstvení, prodej výrobků klientů z dílen centra, ubytování v 5 pokojích.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA

Park i zámek celoročně
Zámecká Kavárna u Aurélie a Mariána Rombaldů v sezóně denně 11.00–20.00 h.


KONTAKT

Tel./fax: 317 833 201, simonova@ror.cz, www.ror.cz


Další zajímavosti v nejbližším okolí: Jankov, Neustopov, Louňovice pod Blaníkem.