Hadce u Hrnčíř

49° 35' 6.8381'' N  14° 51' 3.834'' E

Vzácnou květenu v Evropsky význačné lokalitě najdete po červené značce za obcí Kamberk, když odbočíte lesní cestou směrem na Hrnčíře.

Nenápadný borový les na Podhorníku u Hrnčíř skrývá jedinečné místo. Horninové podloží zde tvoří hadec, metamorfovaná toxická hornina, na nějž je vázána vzácná květena. Z charakteristických druhů se zde nachází endemit kuřička hadcová, kapradina sleziník hadcový, travina kostřava ovčí a modře kvetoucí vítod obecný. 

Kuřička hadcová je endemit - vyskytuje se jen na dvou místech na světě - u Kamberka a poblíž Bernartic. U Kamberka roste v polostínu na lesních světlinách a okrajích cest. Kvete drobnými bílými kvítky od konce května do srpna.

Kuřička hadcováKuřička hadcová

Původní řídký bor byl na lokalitě nahrazen hustými výsadbami borovice, což se negativně projevilo na početnosti hadcové květeny. Proto je třeba porost prosvětlovat, odstraňovat traviny a část humusu.

Hadcový bor
Hadcový bor u Hrnčíř

O lokalitu se díky vstřícnému přístupu vlastníka, obce Kamberk, stará od roku 2009 Český svaz ochránců přírody Vlašim. Díky přítomnosti kuřičky hadcové byla Přírodní památka Hadce u Hrnčíř zařazena mezi Evropsky významné lokality sítě Natura 2000.

Evropsky významná lokalita Hadce u Hrnčíř je součástí rozsáhlé oblasti hadcových skal mezi Mladou Vožicí a Kamberkem. Kromě hadce je zde možno nalézt ruly a žuly. Na hadcových výchozech v okolí se pak vyskytuje rankerová kambizem. Na okrajích lokality se vyskytují modální pseudoglej a mezobazická kambizem. Fytogeograficky spadá oblast do čsko-moravského mezofytika, okrsek 42 – Táborsko-Vlašimská pahorkatina. Biogegraficky se jedná o kontinentální region.

Péči o lokalitu v rámci projektu LIFE for Minuartia finančně podporuje program LIFE Evropské unie a Ministerstvo životního prostředí. Projekt Život pro kuřičku realizuje Botanický ústav Akademie věd ČR, ČSOP Vlašim a Ministerstvo životního prostředí.