Hadce u Želivky

49.6873669N, 15.1110069E

K Národní přírodní památce Hadce u Želivky se dostanete po silnici na sever od Bernartic, kde najdete také turistický přístřešek, ve kterém se můžete seznámit s unikátní hadcovou květenou a geologií, stejně jako s historií výstavby tzv. Hitlerovy dálnice a blízkých zatopených mostů.

Hadcové bory jsou chráněny kvůli výskytu endemické kuřičky hadcové. Jde o nenápadnou rostlinu s úzkými lístky připomínajících jehličí. Kuřička kvete drobnými bílými kvítky, které jsou opylovány vosičkami.

Květ kuřičky
Květ kuřičky

Hlavní doba květu je převážně v červnu až v červenci. Během horkého a suchého léta pak rostliny na skalkách usychají. Pokud je ale příznivý podzim, rostliny opět obrazí a vykvetou. Kuřička se rozmnožuje převážně pomocí semen či vegetativně rozpadem trsů na více menších.

Květ kuřičky
Hadcový bor

Kuřička se vyskytuje pouze na stanovištích tvořených hadcem. Preferuje skalní plošiny, štěrbiny hadcových skalek či rozvolněné trávníky ve světlých borech.

Kuřička hadcová je českým endemitem, v současné době se vyskytuje pouze na dvou lokalitách na světě, obou zahrnutých do soustavy NATURA 2000. První lokalitou je Evropsky významná lokalita Želivka (v části území chráněném jako Národní přírodní památka Hadce u Želivky), druhou lokalitou je Evropsky významná lokalita Hadce u Hrnčíř. V minulosti se ještě kuřička vyskytovala na lokalitě přírodní památka Borecká skalka, kde však již vyhynula. Vzhledem k unikátnosti druhu a jeho omezenému výskytu je kuřička hadcová chráněna zákonem jak na české tak i mezinárodní úrovni.

NPP Hadce u Hrnčíř se nachází se na masivním hadcovém tělese východně od obce Sedlice a severně od obce Bernartice. Těleso je protaženo ve směru V-Z a jepřibližně 3,5 km dlouhé a 1 km široké. Hadcové těleso je poměrně rozsáhlé, cca 275 km2. Oblast protínají dva toky: na západě Sedlický potok a na východě Želivka. Hadcové skály pak tvoří příkré svahy spadající do těchto toků. Původně celistvá lokalita byla značně fragmentována výstavbou přehradní nádrže Švihov a D1. Přes tyto negativní zásahy patří lokalita mezi jedno z nejvýznamnějších hadcových území v ČR.

Bernartický hadec je zajímavý přítomností magnezitu, eklogitu a amfibolitu. Hadec obsahuje také velké množství olivínu, termolitu a fragmentů opálu. Hadcové oblasti jsou charakteristické prudkými svahy a ostrými rozeklanými skalisky, kde dochází k snadné erozi půdy a rychlému odtoku vody, takže dalším stresujícím faktorem je zde velmi mělká půda a sucho. Tyto extrémní podmínky vedly k tomu, že se na těchto stanovištích vytvořila specifická vegetace, která je velmi druhově bohatá.

Kuřičku hadcovou pomáhá chránit projekt LIFE for Minuartia, který realizují Botanický ústav Akademie věd ČR, ČSOP Vlašim a Ministerstvo životního prostředí s podporou programu LIFE Evropské unie.