Všechny aktuality

Vlakem na výlet? Určitě do Votic

aktuality

27.09.2019

Spojte návštěvu Svatováclavských slavností s bohatým programem (více zde) s putováním po votických památek, z nichž mnohé se v posledních letech dočkaly rekonstrukce či restaurování.

Z vlakového nádraží je to k bývalému františkánskému klášteru ve Voticích 1,8 kilometru. Půjdete je po chodníku podél silnice z Beztahova do Votic.

Klášter sv. Františka ve Voticích
Historie dnes už bývalého kláštera ve Voticích sahá až do roku 1625, kdy tehdejší majitel votického panství, hrabě Sezima z Vrtby, získal od papeže i císaře povolení k jeho stavbě. Nynější podoba objektu pochází z druhé poloviny 18. století. Koncem roku 2015 byl klášter po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřen.

Při prohlídce kláštera si vyslechnete pověst vážící se k jeho založení, ale také informace z novodobých dějin objektu, který sloužil jako sídlo okresního národního výboru, své vyšetřovny v něm dokonce měla StB. Právě tyto skutečnosti připomíná celorepublikově unikátní expozice o násilné kolektivizaci českého venkova v 50. letech.

V bývalém klášteře sídlí také Vlastivědné muzeum Voticka. Můžete se tak začíst do městských kronik, prohlédnout si pravěké a středověké archeologické nálezy, mincovní nálezy nebo třeba modely středověkých tvrzí, jejichž pozůstatky se nacházejí v okolí Votic. Část muzea je věnována geologické expozici národního geoparku Kraj blanických rytířů, jedinečný je soubor věžních hodin z kostelů regionu.

 Děti a romantické duše pak potěší výstava historických kočárků a panenek.

Nevynechejte také prohlídku cely františkánského mnicha, tzv. domácí kapli se zrekonstruovanými mariánskými freskami a bývalou knihovnu, která se kdysi pyšnila stovkami cenných svazků.

Příjemné posezení nabízí rajský dvůr se slunečními hodinami. Odtud můžete zamířit do Galerie svatého Františka, věnované sakrálnímu umění. Její stěny zdobí obrazy, které byly v posledních letech zrestaurovány za pomoci Spolku Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi a veřejných sbírek.


Bývalý františkánský klášter se proměnil v místo kultury a setkávání. Foto: M. Brdek

Nově, ve čtvtek 26. září, byla v klášteře slavnostně otevřena nová stálá výstava akademického malíře Vladislava Kasky. Prohlédněte si jeho obrazy, řazené k magickému realismu. 
Od pátku 27. září si můžete prohlédnout výstavu 30 let svobody, připomínající rok 1989 nejen ve Voticích.

Kaple Božího hrobu
Na dohled od kláštera, na františkánském hřbitově stojí kaple Božího hrobu. Je výjimečná tím, že byla v letech 1685–1689 zhotovena podle nákresů a rozměrů původní kaple Božího hrobu v Jeruzalémě.


Kaple Božího hrobu na votickém hřbitově. Foto: M. Brdek

Další zajímavosti
Nezapomeňte navštívit vyhlídkovou věž Václavku kostela sv. Václava, unikátní Motýárium s expozicí českých druhů motýlů nebo židovský hřbitov s expozicí v bývalé márnici.


Ve votickém motýláriu sed projdete různými biotopy. Foto: Kraj blanickcýh rytířů

Více o výletu vlakem do Votic a návod ke stažení aplikace Vlakem na výlet naleztene zde.

Autor: Mgr. Jana Špačková
Kategorie: Tip na výlet
Projekt: Kraj blanických rytířů
Kraj blanických rytířů