Všechny aktuality

Objevte archeologické poklady v Muzeu Podblanicka

aktuality

5.09.2019

Na výstavě se přímo dozvíte, z jakých pokladů se v Kraji blanickcých rytířů lidé radovali. Vystaveny jsou mice z Heřmaniček, Čechtic, Krchleb nebo Chlumu. Nechybí ale ani pravěké industrie nebo keltské hřivny. 


Poklad z Krchleb na výstavě Archeologické poklady v Muzeu Podblanicka

Seznámíte se také s prací archeologů, fotografie na panelech vám přiblížéí postup, který nálseudje bezprostředně po nálezu pokladu. 

 „Motto naší výstavy je ochrana archeologického dědictví, které se ještě dosud skrývá v zemi. Na výstavě uvidí návštěvníci nemincovní pravěké i moderní poklady a jejich rekonstrukce, ale také klasické mincovní poklady zejména z období středověku a novověku, které jsou součástí sbírkového fondu muzea. Doplněny jsou o další neméně důležité artefakty, vztahující se k tématu, a ještě pro úplnost je vystaveno několik nálezů pokladů ze sbírek dalších sbírkotvorných institucí," uvádí archeoložka Muzea Podblanicka Mgr. Tereza Davidová.


Měděné keltské hřivny ze starší doby bronzové na výstavě Archeologické poklady v Muzeu Podblanicka

Zajímavostí jsou vystavené propriety kasaře, nalezené ve zdivu jednoho z domů v Benešově.

Výstava Archeologické poklady v Muzeu Podblanicka je k vidění do 17. listopadu, vždy od úterý do neděle mezi 9. a 12. a 13. a 16. hodinou. 
1. a 22. října se budou konat komentované prohlídky. Více informací na www.muzeumpodblanicka.cz

 

 

Autor: Mgr. Jana Špačková
Kategorie: Tip na výlet
Projekt: Kraj blanických rytířů
Kraj blanických rytířů