Všechny aktuality

Blaničtí rytíři se sešli ve Vlašimi

aktuality

25.01.2019

Předseda zapsaného spolku Kraj Blanických rytířů Mgr. Viktor Liška po uvítání přítomných představil současnou členskou základnu, možnosti spolupráce v rámci projektu Jednotné propagace v cestovním ruchu v Kraji blanických rytířů a nové informace, týkající se certifikace turistické destinace Kraj blanických rytířů.

Představena byla nová manažerka spolku Mgr. Jana Špačková, která odprezentovala aktivity spolku v loňském roce. Zhodnocena byla návštěvnost turistických cílů, webu a sociálních sítí, projekt informačních panelů do obcí, projekt videotras vybraných naučných stezek, Rytířův raport (Bc. Ester Lachmanová), plnění turistických webů a vydávání propagačních tiskovin. Ředitelka geoparku Kraj blanických rytířů Mgr. Kateřina Červenková seznámila členskou základnu s plněním rozpočtu za rok 2018 a s návrhem rozpočtu na rok 2019. Bc. Ivana Křížová nastínila plán tisku na letošní rok a plán distribuce tiskovin. 

V letošním roce soustředí KBR, z.s. svou aktivitu k úspěšnému dokončení certifikace turistické oblasti, k prohloubení spolupráce s členy a partnery a k aktivnější a cílenější propagaci Kraje blanických rytířů jakožto oblasti pro pohodovou nejen rodinou letní dovolenou s mnoha zajímavými turistickými cíli.

Foto: Bc. Ester Lachmanová

Autor: Mgr. Jana Špačková
Kategorie: proběhlo
Projekt: Kraj blanických rytířů
Kraj blanických rytířů