Všechny aktuality

Ve Voticích se otevře expozice, připomínající nelehkou dobu 50. let 20. století

aktuality

12.11.2018

Stálá expozice „Ve jménu šťastných zítřků“ – Kolektivizace na Voticku v regionální perspektivě přiblíží násilnou kolektivizaci českého venkova. Je věnována obětem zvůle StB a KSČ a dalších státních a správních orgánů.

„Prostřednictvím regionální sondy nová expozice připomene pozapomenutou, a přitom tragickou proměnu společnosti, o níž se ještě v nedávné minulosti hovořilo jako o takzvané „socializaci vesnice“. Ta byla nejen na Voticku spojena se šikanou a násilím, které vůči soukromým hospodářům uplatňoval komunistický režim. S pomocí pamětníků chceme upozornit na tragické příběhy jednotlivců i rodin, popsat jejich odpor vůči kolektivizaci a zároveň poukázat na rozpor mezi archivními prameny a lidskou pamětí,“ vysvětluje historik Martin Tichý z Ústavu pro studium totalitních režimů, jeden ze spoluautorů expozice.

„Expozici tvoří 26 velkoformátových panelů s mnoha dobovými, vesměs dosud nepublikovanými fotografiemi a dokumenty. Většina z nich pochází z rodinných sbírek, kronik, městského archivu a Archivu bezpečnostních složek. Násilnou podstatu komunistického režimu dokumentují seznamy hospodářů z Voticka, kteří byli sledováni StB, označeni za „kulaky“ a následně perzekvováni. Tento jmenný seznam připomíná na dvě stovky zemědělců, které soudy a úřady trestaly peněžitými pokutami, zabavením majetku, vystěhováním z obcí, zákazem pobytu v okrese Votice, odsuzovaly je k trestům odnětí svobody,“ popisuje Jana Špačková, spoluautorka expozice a editorka publikace „Ve jménu šťastných zítřků“ – Kolektivizace na Voticku.

Expozice se nachází v přízemí zrekonstruovaného západního křídla bývalého kláštera, kde v letech 1949 až 1952 sídlil nejen Okresní národní výbor, ale i oddělení StB. Jedna z místností, v níž tehdejší příslušníci StB prováděli výslechy, byla upravena do autentické podoby, s mřížemi na oknech, katrem na chodbě a dalším vybavením vyšetřovatelů.

K zamyšlení vybídnou výpovědi pamětníků a dokumenty promítané na velkoplošné obrazovce. Pro školní výpravy jsou připraveny pracovní listy ve dvojí verzi (2. stupeň ZŠ, SŠ). Jako součást projektu vznikla stejnojmenná brožura v počtu 2000 výtisků, která bude k dostání zdarma.
 

Začtěte se od 17. listopadu do příběhů a lidských osudů, zaposlouchejte se do svědectví pamětníků, vžijte se do kůže vyšetřovaných…

 


Úvodní panel výstavy. Grafické zpracování: Viktor Puci
 

Stálá expozice „Ve jménu šťastných zítřků“ – Kolektivizace na Voticku

Klášter sv. Františka z Assisi

Klášterní 1, 259 01 Votice

Otevírací doba:

od 17. listopadu: Út – Pá: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, So: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
prosinec: St, Pá 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, So: 13:00 – 16:00
v jiný den a čas je návštěva možná po tel. domluvě: 775 683 306
2019 – aktuální otevírací doba na http://www.mkcvotice.cz
 

Expozici zřídilo Město Votice za podpory Spolku „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi“, Vlastivědného klubu Votice, Ústavu pro studium totalitních režimů, Asociace soukromého zemědělství ČR a Konfederace politických vězňů ČR.

Autor: Mgr. Jana Špačková
Kategorie:
Projekt: Kraj blanických rytířů
Kraj blanických rytířů