Všechny aktuality

V Domě přírody Blaníku se uskuteční 10. ročník výstavy Houby blanických lesů

aktuality

24.10.2018

Pro houbaře a milovníky hub bude Dům přírody Blaníku po oba dny otevřen mezi 10 a 17 hodinou. Ti, kteří by chtěli na výstavu přispět svými houbařskými úlovky, je mohou v pátek 26. října nechat u Domu přírody Blaníku nebo je přinést přímo na výstavu (samozřejmě neočištěné a neokrájené). 

V sobotu 27. října bude výstava rozmanitých druhů hub doprovázena výkladem  mykologů o houbách, jejich výskytu, sběru, jedovatosti nebo o
způsobech přípravy jídel z hub.
Jedním z mykologů, který zodpoví vaše případné dotazy, bude Pavel Moran, který lásku k houbaření zdědil po svých rodičích. Výstavu pomáhal pořadatelům - Správě CHKO Blaník (AOPK ČR) a Domu přírody Blaníku (ČSOP) - připravovat i v minulých letech. „S přispěním návštěvníků výstavy se daří nashromáždit kolem dvou set padesáti druhů hub. To však není nijak vypovídající o druhové bohatosti zdejších lesů, neboť růstová období různých druhů se nepřekrývají, a tudíž například druh houby, hojný ještě čtrnáct dní před výstavou už v době výstavy neroste. Nesnažíme se za každou cenu nashromáždit největší počet druhů, ale jde nám o to představit lidem houby z našeho kraje. Důležité je také poradenství, které při výstavě poskytujeme," říká Moran.


Z loňského ročníku výstavy Houby podblanickcýh lesů. Foto: CHKO Blaník

Podblanická krajina je velice pestrá, bohatá na různé biotopy, takže i spektrum druhů hub, které zde rostou je velice široké. Při procházkou lesy Podblanicka se vám v košíku mohou objevit i v Čechách nepůvodní houby. „Takových můžeme objevit hned několik, v čele s mediální hvězdou, jakou je původně tropický druh zavlečený do Evropy z oblasti okolo Austrálie, Květnatec Archerův. Dalším takovým druhem je třeba původně severoamerická Límcovka vrásčitoprstenná, někdy také nazývaná obrovská, jejíž spory si našly cestu ven z pěstíren do přírody," vypráví mykolog.


Mezi houbaři jedna z nejoblíbenějších hub českých lesů - hřib smrkový. Foto: CHKO Blaník

Pavel Moran, stejně jako další mykologové a houbaři sice „svá" houbařská místa neprozradí, ale za to návštěvníky výstavy upozorní, na co si dát při sběru hub pozor, jak houby uchovávat a jak z nich udělat tu nejlepší smaženici.
 

Více informací o výstavě:
http://www.dumprirody.cz/blanik/akce/vystava-hub-2018/
http://strednicechy.ochranaprirody.cz/akce-akce/vystava-hub-v-chko-blanik/


 

Autor: Mgr. Jana Špačková
Kategorie: Tip na výlet
Projekt: Kraj blanických rytířů
Kraj blanických rytířů