Všechny aktuality

Navštivte Šelmberk a hrajte Velkou turistickou hru s rozhlednami

aktuality

8.07.2018

Kudy na Šelmberk?
Z Mladé Vožice dojdete ke zřícenině hradu po červené turistické trase. Cyklisté mohou využít cyklistickou trasu Kolem hradu Šelmberk. Motoristé mohou zaparkovat na travnaté ploše nedaleko hradu, parkování je značeno ukazateli. 
Hrad stojí na zalesněném kopci, dostanete se k němu i s terénním kočárkem či na kole. 

Historie hradu
Podle farní knihy mladovožické prý vznikl v roce 895 za vlády knížete Spytihněva, který potřeboval nějaké místo na úkryt vytěženého stříbra. Ve 13. století byl v držení rodu Buziců, jejichž jedna větev si říkala Šelmberkové. V jejich znaku byla ve zlatém štítě černá svině a nad tím byla korunovaná helma. Nejstarší podložené písemné doklady jsou až z období vlády krále Jana Lucemburského, kde je již připomínán pevný královský hrad s městečkem a dvěma kostely. Po roce 1408 jméno pánů ze Šelmberka ze zdejšího kraje zmizelo.
Husitské války přečkal hrad bez úhony. Od počátku 16. století však chátral. Roku 1678 panství koupil  do roku říšský hrabě František Ferdinand z Khuenburgu. Jeho rod držel hrad až do roku 1940. V tom roce připadl Šelmberk městu Mladá Vožice.
Od roku 2007 areál spravuje sdružení Danar, které zde realizuje projekt historicko-řemeslně vzdělávacího centra. V průběhu roku sdružení pořádá mnoho kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost.

Historie  vyhlídkové věže
Kamenná válcová věž hradu ze 14. století  byla ve dvacátých letech 19. století upravena Leopoldem z Khuenburgu v romantizujícím slohu na rozhlednu. 

Co je vidět?
Z výšky 26 metrů dohlédnete k Blaníku i Šumavě. 

Čeho si všimnout?
Přímo na ochozu věže získáte jednu z číselných indicií Velké turistické hry s rozhlednami, kterou doplníte do hrací karty - k vyzvednutí na Šelmberku, v infocentrech v Kraji blanických rytířů nebo ke stáhnutí zde: http://vylety.blanik.net/userfiles/files/let%C3%A1ky/rozhledny_web.pdf
Otázka zní: Kolik „zubů" má ochoz věže hradní zříceniny Šelmberk?

Autor: Mgr. Jana Špačková
Kategorie: soutěž
Projekt: Kraj blanických rytířů
Kraj blanických rytířů