Všechny aktuality

Miličínský lev

aktuality

7.05.2018

Třináct kilometrů od Olbramovic se nachází bývalé rožmberské městečko Miličín. Najdeme zde například gotický kostel Narození Panny Marie, skalisko ve tvaru lva nebo křížová cesta, která končí u kaple Utrpení Páně. Další zajímavostí je dlouhá historie sokolstva a divadelních ochotníků.

Když půjdete po  Naučné stezce Čeňka Kraupnera, významného miličínského rodáka, prohlédnete si okolí obce. Trasa začíná ze středu Miličína od lípy Svobody, pokračuje kolem kostela Narození Panny Marie, dále po křížové cestě na horu Kalvárii, až ke skalnímu útvaru a následně okolo zatopeného lomu zpátky do obce.

Miličínský lev je skalní útvar, který zmiňuje Alois Jirásek ve svých Starých pověstech českých. Král zvířat, čekající na vrcholu, je průvodce knížete Václava. Před dávnými časy zde ulehl a střeží českou zemi. V průběhu let mu srst i hříva ztvrdly na kámen, ale jeho srdce stále ještě bije.

Ke kapli Utrpení Páně sem na konci 18. století putovali lidé z velkých vzdáleností. Jedno procesí často mívalo až 10 000 poutníků. Na Kalvárii vedly 3 křížové cesty z různých stran, aby se sem mohli všichni poutníci dostat. Cestu lemovalo celkem 14 křížů, dnes jsou ale už roztroušené v okolní krajině. Už se podařilo najít 12, ale ty dva poslední jsou stále ještě někde schované. Třeba je objevíte během své návštěvy právě vy!

 

Autor: Bc. Ester Lachmanová
Kategorie: Tip na výlet
Projekt: ------