Všechny aktuality

Načeradecká solnice otevřela okénko do života předků

aktuality

7.07.2017

V květnu tohoto roku byla v Načeradci otevřena stálá expozice „Okénko do života našich předků“ zaměřená na minulost budovy Úřadu městyse Načeradec, ve které se expozice nachází. Můžete zde navštívit solnici, šatlavu a v další místnosti je možné shlédnout světnici našich předků. A kde se objevil nápad na vybudování stálé expozice „Okénko do života našich předků“?

Do Načeradských novin do rubriky „historie“ psal Jan Doubek z Vračkovic své zážitky a poznatky.  V jednom z nich psal: „Můj příbuzný prošel několik táborů a skončil v Terezíně a říkal, že tam bylo nejhůře. Tam se podruhé setkal s „Načeraďáky“. Když po válce přijel k nám, tak jsme pana Holuba navštívili, dlouho si povídali. Načeradská šatlava dávala přístřeší vězňům asi na krátkou dobu. Po vyhlášení naší republiky v roce 1918 byli v Načeradské šatlavě první dva vězni z Vračkovic. Pan Zamrzla a pan Lejčko, můj tchán, nebyli zatčeni jako zloději, ale jako vojenští sběhové.“

V dalším ze svých článků píše: Jedna velká světnice byla kuchyní, jídelnou a ložnicí. Byla v ní pec, na které si obyvatelé vyhřívali revmatismus, velký plechový sporák byl postaven na litinových nohou, měl velkou plotnu a krovec, ve kterém byl kamnovec, ve kterém se ohřívala voda a trouba na pečení buchet a masa.“

A proč solnice? Kdysi se vyprávělo, že v Načeradci se ukládá sůl v solnici a to právě bylo v přízemí tzv. zvonice, chcete-li solnice. A vypráví se o tom dodnes.

Pokud nás navštívíte a prohlédnete si tuto expozici, odnesete si historické poznatky z obce Načeradec a z okolních obcí. Do expozice jsme získali historické předměty od občanů našich obcí. Využili jsme tím prázdné prostory dnešní radnice a samozřejmě navazující budovy tzv. solnice se zvonicí. Návštěvníci naší výstavy si odnesou pytlíček soli, jako vzpomínku na načeradeckou expozici.

Martina Švecová

Převzato z časopisu Pod Blaníkem

 

Autor: pořadatel
Kategorie: článek
Projekt: ------